+48 502 657 591

USŁUGI

Zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza:

Wykonujemy usługi z zakresu:

Adaptacja projektów typowych budynków jednorodzinnych, garaży, budynków gospodarczych:

Jeżeli projekt gotowy spełnia Twoje oczekiwania, jego adaptacja będzie najtańszym i najszybszym sposobem na uzyskanie pozwolenia na budowę. Pamiętaj, że im mniej zmian wprowadzisz, tym usługa adaptacji będzie tańsza - staraj się więc znaleźć taki dom, w którym nie będziesz zmieniał konstrukcji dachu, wymiarów budynku, przenosił ścian konstrukcyjnych. Wszystkie katalogi przedstawimy Ci i doradzimy co wybrać na rozmowie wstępnej.

 

Projekty modernizacji, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków:

Dysponując nawet ograniczonym budżetem można nie tylko poprawić komfort mieszkania, ale również dostosować budynek do zasad nowoczesnej architektury, maksymalnie wykorzystując istniejącą zabudowę. 

 

Projekty zagospodarowania działki:

Projekt zagospodarowania działki stanowi integralną część projektu budowlanego, który składa się wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

 

Kosztorysowanie:

Kosztorys budowlany jest sporządzany na podstawie projektów budowlanych lub wykonawczych dostarczanych przez Zamawiającego oraz na podstawie przedmiarów lub obmiarów robót, które firma wykonuje na terenie budowy.

 

Nadzór budowlany:

Oferujemy pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski oraz prowadzenie dziennika budowy – prawo budowlane upoważnia zarówno kierownika budowy jak i inspektora nadzoru inwestorskiego do dokonywania wpisów w dziennik budowy.