+48 502 657 591

USŁUGI

USŁUGI

Wykonujemy usługi z zakresu:

Architektury i budownictwa:

- adaptacja projektów typowych budynków jednorodzinnych,

- projekty modernizacji lub adaptacji istniejących budynków,

- kosztorysowanie, 

-nadzór budowlany,

-prowadzenie dziennika budowy.

Architektury krajobrazu:

- inwentaryzację zieleni,

- projekty ogrodów i tarasów,

- projekty placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych,

- projekty terenów publicznych: parki, skwery, rynki, miejsca rekreacji,

- projekty rewaloryzacji i rewitalizacji historycznych założeń ogrodowych,

- projekty zagospodarowania osiedli mieszkaniowych,

- projekty terenów komercyjnych: przy firmach, hotelach, restauracjach ect.

- projekty zielonych ścian,

-kosztorysowanie,

- wykonywanie ogrodów, tarasów, terenów zieleni, placów zabaw, zielonych ścian ect.

-pielęgnacje terenów zieleni. 

Wykonujemy usługi z zakresu:

Architektury i budownictwa:

- adaptacja projektów typowych budynków jednorodzinnych,

- projekty modernizacji lub adaptacji istniejących budynków,

- kosztorysowanie, 

-nadzór budowlany,

-prowadzenie dziennika budowy.

Architektury krajobrazu:

- inwentaryzację zieleni,

- projekty ogrodów i tarasów,

- projekty placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych,

- projekty terenów publicznych: parki, skwery, rynki, miejsca rekreacji,

- projekty rewaloryzacji i rewitalizacji historycznych założeń ogrodowych,

- projekty zagospodarowania osiedli mieszkaniowych,

- projekty terenów komercyjnych: przy firmach, hotelach, restauracjach ect.

- projekty zielonych ścian,

-kosztorysowanie,

- wykonywanie ogrodów, tarasów, terenów zieleni, placów zabaw, zielonych ścian ect.

-pielęgnacje terenów zieleni.