+48 502 657 591

USŁUGI

Tereny zieleni

Zajmujemy się projektowaniem wszystkich terenów zielni:

- publiczne: parki, zieleńce, skwery, bulwary i promenady

- tereny zieleni o specjalnym przeznaczeniu: zieleń izolacyjna, ogrody dydaktyczne, ogrody działkowe, cmentarze, paki i ogrody zabytkowe

 tereny zielone  związane z obiektami: zieleń przy zabudowie osiedlowej, zieleń przy obiektach pełniących funkcje usługowe, zieleń przy obiektach przemysłowych

- tereny zieleni związane z rekreacja wypoczynkiem: ośrodki wypoczynkowe, parki leśne, obszary zieleni z przeznaczeniem dla usług turystycznych, place zabaw, boiska